Екологічна конституція України

Проект
 

(Або ми покінчимо із забрудненням, або воно покінчить із нами. В Україні на кожного із нас є по тоні сміття. 36 тисяч смітників. Україна також – ядерний смітник).

 

Розділ перший. Екологічні основи конституційного устрою України.

       Глава 1. Загальні положення.

       Глава 2. Екологічні вартості України.

       Глава 3. Держава і екологія.

       Глава 4. Екологічна безпека і розвиток екологічних комплексів в Україні.

       Глава 5.  Права і обов’язки людини і громадянина в Україні.

Розділ другий. Екологічні і історичні засади буття української нації.

       Глава 6. Відвічне право титульної нації на владу.

       Глава 7.  Збереження нації і національне будівництво в Україні.

       Глава 8.  Український світ.

       Глава 9. Національне і народне самоврядування.

Розділ третій. Екологічний як соціальний і гуманітарний устрій України.

       Глава 10. Природа і суспільство.

       Глава 11. Соціальна справедливість.

       Глава 12.  Екологічне і соціальне самопочуття людини.

       Глава 13. Захищеність людини.

       Глава 14. Труд і інші джерела права на отримання благ.

       Глава 15. Відпочинок.

       Глава 16. Житло.

       Глава 17.  Милосердя і благодійність.

       Глава 18. Діаспора і людський потенціал України.

       Глава 19. Здоровя

       Глава 20. Освіта.

       Глава 21. Виховання.

       Глава 22. Культура.

       Глава 23. Творчість і наука.

Розділ четвертий. Економічний устрій України.

       Глава 24. Держава і економіка.

       Глава 25. Економічні ресурси.

       Глава 26. Екологічна власність та інші види власності в Україні.

Розділ п’ятий. Територія України.

        Глава 27. Територія України і світ.

        Глава 28. Територіальний розвиток Укураїни.

        Глава 29. Земля,чорноземи і природні ресурси України.

Розділ шостий. Держава і державне управління в Україні.

        Глава 30. Екологічні основи державного устрою.

        Глава 31. Регіональний устрій України.

        Глава 32. Принципи державного управління в Україні.

        Глава 33. Президент України.

        Глава 34. Верховна Рада України.

        Глава 35. Кабінет міністрів України.

        Глава 36. Правова система України.

        Глава 37.  Суди в Україні.

        Глава 38.  Правоохоронні органи і природоохоронна прокуратура в Україні.

        Глава 39.  Фінансова система України.

        Глава 40. Зовнішня політика України.

        Глава 41. Оборона і безпека України.

Розділ сьомий. Демократичні основи політичної і виборчої систем в Україні.

        Глава 42. Демократичні засади політичної системи в Україні.                   

        Глава 43. Вибори народних  та місцевих депутатів.      

        Глава 44. Виборчі комісії в Україні.

Розділ восьмий. Конституційні процедури, заключні і перехідні положення.

         Глава 45. Конституційні процедури.

         Глава 46. Заключні і перехідні положення.

 

Олексій Приймак, координатор творчого колективу по розробці екоконституції України, автор теорій екологічного природовідповідного зеленого ладу (еколаду) та екологічної цивілізації.